0936.512.669

Máy hút mùi Fandi FD-70HS

7,850,000 đ 5,049,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-90HS

7,950,000 đ 4,703,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-216SR

15,800,000 đ 10,992,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-70HK

6,650,000 đ 3,703,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-3388 T70

6,120,000 đ 4,089,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-90Q

6,850,000 đ 4,478,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-6670

5,850,000 đ 2,479,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-608S

3,250,000 đ 1,540,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-608P

3,050,000 đ 1,768,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-605S

3,150,000 đ 1,968,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-605P

3,050,000 đ 1,717,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-6028

3,450,000 đ 1,839,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-708S

3,350,000 đ 2,089,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-705S

3,250,000 đ 2,008,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-705P

3,150,000 đ 1,906,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-7028

3,550,000 đ 2,389,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-708P

3,150,000 đ 1,929,000 đ

Máy hút mùi FANDI FD-5570/5590

5,550,000 đ 3,330,000 đ

Máy hút mùi toa kính Fandi FD - TH 90

11,750,000 đ 6,900,000 đ

Máy hút mùi toa kính FD-90YK

7,850,000 đ 6,280,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-HQ70

7,350,000 đ 4,410,000 đ

Hút mùi Fandi FD 3388C1 70

6,250,000 đ 3,750,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-HQ90

7,550,000 đ 4,530,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD 3388-T90

6,200,000 đ 3,720,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD Shophi 90A

13,500,000 đ 8,100,000 đ

Máy hút mùi Fandi FD-70Q

6,750,000 đ 4,050,000 đ
Bảo hành chính hãng

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển, công lắp đặt

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Hoàn toàn miễn phí

Khuyến mại giá sốc

Giảm giá sâu, nhiều ưu đãi